Earth Socialism

Initiativ

Aska

Budskapet sprids med vinden, med havsströmmarna, med de flytande, strandsatta, döda: jämlikhet och fred – inte global kapprustning.

Mord

Oljebolagen tar ostraffat livet av våra barn och barnbarn. Varför är det inget som hindrar dem, tvingar dem att sluta?

Mer

...social och ekologisk revolution...

Manifest

Kontakt

...aktivist...