Dikter från 2021

Vatten

Med vatten ska vi omvandla denna plats; med is och vattenånga är vi förenade; uttorkat är nu det uttorkande.

Slavar

Energislavarna blev allt färre, fossilmissbrukarna blev allt färre; avbruten politiskt sanktionerad massutrotning.

Avgrund

Irrationaliteten har många anhängare: trots att vi färdas allt snabbare, är det få som har modet att sakta ner.

Aska

Budskapet sprids med vinden, med havsströmmarna, med de flytande, strandsatta, döda: jämlikhet och fred, inte global kapprustning.

Mord

Oljebolagen tar ostraffat livet av våra barn och barnbarn. Varför är det inget som hindrar dem, tvingar dem att sluta?

Brun

Bruna nyanser: rasistiska och fascistiska partier har ett arv som inte går att dölja med anpassade budskap.

Avfall

Tretton fraktioner: avfallsproblemet uppstår inte av sig självt, försvinner inte i ett avfallsproducerande samhälle.

Eld

Jorden blir allt varmare, men det har inte förändrat läroplanen; skolan är fortfarande inte en plats för aktivism.

Ljus

Om vi vill skapa ett jämlikt och hållbart samhälle, måste vi begrava myten om att vi lever i den bästa av världar.

Skrik

Systrar och bröder; skadade rötter, skrumpna blad, stympade grenar; brutna, men inte döda: det är hög tid att börja skrika.

Susning

Nu är det höst, så börja älska det som faller; snart är ni döda, så sluta frukta förändring; ingen lever i evighet. Vad är det för gamla ekar som inte delar med sig av det som tynger dem?

Dans

Vi dansar, men skulle inte kunna det om vinden tystnade; inte våga det utan jord; inte orka det utan vatten; inte glädja några fåglar med vår dans om inte solen fick oss att växa.