Dikter från 2021

Avfall

Tretton fraktioner: avfallsproblemet uppstår inte av sig självt, försvinner inte i ett avfallsproducerande samhälle.