Dikter från 2021

Avgrund

Irrationaliteten har många anhängare: trots att vi färdas allt snabbare, är det få som har modet att sakta ner.