Dikter från 2021

Brun

Bruna nyanser: rasistiska och fascistiska partier har ett arv som inte går att dölja med anpassade budskap.