Dikter från 2021

Dans

Vi dansar, men skulle inte kunna det om vinden tystnade; inte våga det utan jord; inte orka det utan vatten; inte glädja några fåglar med vår dans om inte solen fick oss att växa.