Dikter från 2021

Eld

Jorden blir allt varmare, men det har inte förändrat läroplanen; skolan är fortfarande inte en plats för aktivism.