Dikter från 2021

Mord

Oljebolagen tar ostraffat livet av våra barn och barnbarn. Varför är det inget som hindrar dem, tvingar dem att sluta?