Dikter från 2021

Slavar

Energislavarna blev allt färre, fossilmissbrukarna blev allt färre; avbruten politiskt sanktionerad massutrotning.